Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ιστότοπος εκγύμνασης μέσω Διαδικτύου (Online Fitness Training) www.betterself.gr ανήκει στην Ελευθερία Βλαστού του Εμμανουήλ (Έδρα Επιχείρησης: Δήμος Καπανδριτίου Αττικής), e-mail: info@betterself.gr. Η Επιχείρηση παρέχει πρόσβαση, μέσω του Ιστοτόπου, σε ψηφιακό περιεχόμενο, συμμορφούμενη στις επιταγές του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

 

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται στους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές του Betterself.gr. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν στους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές. Η χρήση του όρου «χρήστης» ενδέχεται κατά περίπτωση να αφορά και τον Επισκέπτη ή Συνδρομητή. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Επιχείρησης.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

 • Ιστότοπος / Website: Ο ιστότοπος betterself.gr.
 • gr: ο ιστότοπος www.betterself.gr.
 • Επισκέπτης: Ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στον Ιστότοπο, χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή.
 • Χρήστης: Το πρόσωπο που δημιουργεί λογαριασμό στον ιστότοπο www.betterself.gr.
 • Συνδρομητής: Ο Χρήστης που συμβάλλεται με την Επιχείρηση μέσω του ιστοτόπου, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο εκγύμνασης.
 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Επιχείρηση: Η επιχείρηση «Ελευθερία Βλαστού του Εμμανουήλ».
 • Συνδρομή ή Πακέτο Συνδρομής ή Πακέτο ή Πλάνο: Το οικονομικό πρόγραμμα που επιλέγει ο Συνδρομητής για την πρόσβασή του στο ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Ψηφιακό Περιεχόμενο: Τα μαγνητοσκοπημένα προγράμματα εκγύμνασης που παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για παρακολούθηση έναντι συνδρομής μέσω του Betterself.gr.
 • Πρόγραμμα ή Μάθημα: Το πρόγραμμα Γυμναστικής που παρέχεται στον Συνδρομητή σε ψηφιακή μορφή.
 • Όροι ή Όροι Χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης.
 • Όροι Συναλλαγών: Οι Όροι Χρήσης σε συνδυασμό με τους Τρόπους Πληρωμής.
 • Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές, από την Επιχείρηση και τους συνεργάτες της, επιλογές και δυνατότητες μέσα από το Betterself.gr.

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ BETTERSELF.GR

 

Το Betterself.gr σας παρέχει πρόσβαση σε μαγνητοσκοπημένα προγράμματα Γυμναστικής, τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε έναντι σταθερού ποσού συνδρομής ανεξαρτήτως χρήσεως.

Η πρόσβαση στα Προγράμματα Εκγύμνασης παρέχεται μόνο έναντι συνδρομής, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 • Ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση στα Προγράμματα επιλέγοντάς ανάμεσα σε 3 τύπους Συνδρομών, Μηνιαίο, Τριμηνιαίο και Ετήσιο Πακέτο. Με την πληρωμή του Πακέτου Συνδρομής ο Συνδρομητής αποκτά άμεση πρόσβαση σε όλα τα Προγράμματα του Πακέτου του, ανεξαρτήτως επιπέδου φυσικής κατάστασης.
 • Κατόπιν ο Συνδρομητής επιλέγει το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης και αντίστοιχης εκγύμνασής του (αρχάριο / μέσο / προχωρημένο επίπεδο) για να ξεκινήσει να γυμνάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες / επιλογές του.
 • Με την επιλογή του τριμηνιαίου Πακέτου ο Συνδρομητής θα λαμβάνει 1 δωρεάν συνεδρία που θα πραγματοποιείται ζωντανά (online) κατόπιν συνεννόησης του πελάτη με την Επιχείρηση. Η δωρεάν συνεδρία πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Πακέτου Συνδρομής.
 • Με την επιλογή του ετήσιου Πακέτου ο Συνδρομητής θα λαμβάνει 5 δωρεάν συνεδρίες που θα πραγματοποιούνται ζωντανά (online) κατόπιν συνεννόησης του πελάτη με την Επιχείρηση. Οι δωρεάν συνεδρίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του Πακέτου Συνδρομής.
 • Οι online συνεδρίες προσφέρονται προς επίλυση αποριών σχετικά με τα Προγράμματα, την επιλογή από τον Συνδρομητή επιπέδου εκγύμνασης αναλόγως της φυσικής του κατάστασης, την προετοιμασία του Συνδρομητή προς εκγύμναση, ζητήματα wellbeing & fitness γενικότερα. Κατ’ επιλογήν του Συνδρομητή οι online συνεδρίες μπορούν να περιλαμβάνουν και ένα πρόγραμμα γυμναστικής online.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει επιπλέον επίπεδα φυσικής κατάστασης και κατηγορίες προγραμμάτων εκγύμνασης ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο (λ.χ. πρωταθλητισμός, συντήρηση, κάψιμο λίπους, γράμμωση, αποκατάσταση από τραυματισμό), την ιδιότητα του Συνδρομητή (λ.χ. έγκυος, μέλλουσα νύφη) κ.ο.κ.

 

Για κάθε πληροφορία που αφορά τα Προγράμματα του Betterself.gr, τη διαθεσιμότητα, την προσθήκη νέων Προγραμμάτων κ.ο.κ. επικοινωνήστε με την Επιχείρηση στο e-mail info@betterself.gr.

 

 1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Ψηφιακό Περιεχόμενο απαρτίζεται από μαγνητοσκοπημένα προγράμματα εκγύμνασης που παρέχονται σε ψηφιακή μορφή για παρακολούθηση μέσω του δικτυακού τόπου www.vimeo.com.Το Ψηφιακό Περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση έναντι Συνδρομής, μπορείτε να το παρακολουθήσετε on demand όποτε επιθυμείτε. Η Επιχείρηση μέσω του Betterself.gr δεν παρέχει δυνατότητα μεταφόρτωσης (downloading) του Ψηφιακού Περιεχομένου, δεν παρέχει το Ψηφιακό Περιεχόμενο σε υλικό μέσο / φορέα και απαγορεύει κάθε προσπάθεια αποθήκευσης, μαγνητοσκόπησης, μεταφόρτωσης ή/και δημιουργίας αντιγράφων του Ψηφιακού Περιεχομένου από οποιονδήποτε Συνδρομητή ή τρίτο. Δικαίωμα πρόσβασης στο Ψηφιακό Περιεχόμενο έχει μόνο ο Συνδρομητής στον οποίο η Επιχείρηση παραχώρησε το σχετικό δικαίωμα έναντι της Συνδρομής του.

 

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι βιντεοσκοπήσεις αναρτώνται σε ανάλυση full HD (1920x1080p) και διαρκούν περίπου 30 λεπτά, εκτός των ολιγόλεπτων προγραμμάτων Challenges. Το Ψηφιακό Περιεχόμενο παρέχεται στην Ελληνική Γλώσσα. Η προβολή του Ψηφιακού Περιεχομένου στη ανωτέρω αναφερόμενη ποιότητα εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο internet, από τη διαθεσιμότητα και την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας Vimeo, από τις προδιαγραφές της τερματικής συσκευής σας κ.ο.κ. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ποιότητα προβολής, παρά μόνο για την ποιότητα παραγωγής του Ψηφιακού Περιεχομένου.

Η πρόσβαση στο Ψηφιακό Περιεχόμενο παρέχεται μέσω ροής δεδομένων (streaming), είναι δυνατή οποτεδήποτε (24/7) και για απεριόριστο αριθμό προβολών εντός του χρόνου διάρκειας του Πακέτου Συνδρομής.

 

 1. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου απαιτεί την πρόσβαση των Επισκεπτών Χρηστών / Συνδρομητών στο διαδίκτυο (Internet). Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του Ψηφιακού Περιεχομένου απαιτείται ταχύτητα τουλάχιστον 1Mbps.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές φροντίζουν να εξασφαλίζουν με δική τους επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνονται πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για την περιήγηση στον Ιστότοπο, τη χρήση των Υπηρεσιών του, τη λήψη και αποστολή δεδομένων στον Ιστότοπο, την παρακολούθηση του Ψηφιακού περιεχομένου και την επικοινωνία με την Επιχείρηση.

 

 1. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Το Betterself.gr αποτελεί online πλατφόρμα εκγύμνασης μέσω Διαδικτύου, για τη χρήση της οποίας απαιτείται τερματική συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο), η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows ή Apple MacOS) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Προδιαγραφές: (Ταχύτητα επεξεργαστή τουλάχιστον i4, RAM 4GB και πάνω).

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή να εισέλθει / περιηγηθεί / χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο μέσω του τερματικού εξοπλισμού του.

Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής του Συνδρομητή βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ασυμβατότητα των συσκευών του Συνδρομητή με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, δεν παρέχει καμία εγγύηση συμβατότητας ή / και ομαλής λειτουργίας / προβολής του Ιστοτόπου στις συσκευές του Συνδρομητή και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware) σε αυτόν.

 

 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η προβολή των Προγραμμάτων Γυμναστικής στον Ιστότοπο συνιστά πρόταση για σύναψη σύμβασης συνδρομής. Ο Χρήστης που επιλέγει Πακέτο Συνδρομής συμβάλλεται άμεσα με την Επιχείρηση για την απόκτηση πρόσβασης στο Ψηφιακό Περιεχόμενο που αντιστοιχεί στο Πακέτο του. Οι όροι υπό τους οποίους θα συναφθεί η σύμβαση, είναι οι Όροι Συναλλαγών, όπως αυτοί συμπληρώνονται από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου του Ιστοτόπου.

Η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με την Επιχείρηση για την απόκτηση πρόσβασης στο Ψηφιακό Περιεχόμενο παρέχεται μόνο σε Χρήστες, ήτοι στα πρόσωπα που εγγράφονται στον Ιστότοπο δημιουργώντας λογαριασμό Χρήστη. Για την απόκτηση πρόσβασης στο Ψηφιακό Περιεχόμενο επιλέξτε Πακέτο Συνδρομής, συμπληρώστε τα στοιχεία χρέωσής σας και προχωρήστε στην πληρωμή του Πακέτου σας. Έχετε δυνατότητα να αλλάξετε Πακέτο Συνδρομής πριν την τελική πληρωμή του (checkout).

Η σύμβασή σας με την Επιχείρηση, θεωρείται κατηρτισμένη από την ολοσχερή εξόφληση του Πακέτου Συνδρομής και περατώνεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειας του Πακέτου Συνδρομής δυνάμενη να ανανεωθεί κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους.

Με την εξόφληση της Συνδρομής σας αποκτάτε αμέσως πρόσβαση στο Ψηφιακό Περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, τα χρήματα που καταβάλατε για την αγορά του Πακέτου Συνδρομής σας δεν επιστρέφονται.

Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών σε συνδυασμό με τους όρους που βρίσκονται σε θέσεις του Ιστοτόπου πέραν του παρόντος κειμένου και αφορούν του Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές, συνιστούν το περιεχόμενο της σύμβασής των Επισκεπτών / Χρηστών / Συνδρομητών με την Επιχείρηση, για τη χρήση του Betterself.gr. Η σύμβαση με το Betterself.gr μπορεί να συναφθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Όλοι οι όροι της σύμβασης συμφωνείται ότι είναι ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από αυτούς από το ένα συμβαλλόμενο μέρος, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε και αζημίως – για το ίδιο – τη σύμβαση, με έγγραφη καταγγελία για σπουδαίο λόγο, τα αποτελέσματα της οποίας θα επέρχονται αμέσως μετά την κοινοποίηση αυτής στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Σε περίπτωση καταγγελίας η σύμβαση λύεται για το μέλλον. Η μη ικανοποίηση του Συνδρομητή από την ποιότητα του Ψηφιακού Περιεχομένου ή/και η μη ανταπόκριση του Ψηφιακού περιεχομένου στις προσδοκίες και τις ανάγκες του Συνδρομητή δεν συνιστούν σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασής του με την Επιχείρηση.

Σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης κατόπιν καταγγελίας άνευ σπουδαίου λόγου από τον Συνδρομητή, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν προκαταβληθέν τίμημα για Υπηρεσία που δεν έχει παρασχεθεί εξ ολοκλήρου.

 

 1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Επιχείρηση και ο Συνδρομητής δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη μεταξύ τους σύμβαση, ούτε επιτρέπεται σε οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση / μεταβίβαση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων / απαιτήσεων / υποχρεώσεων εκ της σύμβασης χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλομένου.

 

 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Στην περίπτωση που κάποιος από τους όρους της σύμβασης σας με την Επιχείρηση κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, παράνομος ή αντίθετος με τα συναλλακτικά ήθη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της σύμβασης, οι δε, λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου. Η ακυρότητα μέρους της σύμβασης συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των Όρων Συναλλαγών και οποιασδήποτε αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες απόδοσής του, η Ελληνική απόδοση θα υπερισχύει και σε αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των Όρων Συναλλαγών.

 

 1. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι περιλαμβανόμενες στους παρόντες Όρους Χρήσης επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, αλλοιώνουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το πραγματικό νόημα των Όρων Χρήσης.

 

 1. Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΣΤΟ BETTERSELF.GR

Η Συνδρομή σας στο Betterself.gr ενεργοποιείται αμέσως με την εξόφλησή της και αποκτάτε πρόσβαση σε όλα τα video που αντιστοιχούν στο Πακέτο σας μέσω Υπηρεσίας Video on Demand για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο Πακέτο Συνδρομής σας. Τα προσφερόμενα Πακέτα Συνδρομών παρέχουν πρόσβαση στο Ψηφιακό Περιεχόμενο για μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια διάρκεια.

Οι Συνδρομές θα εξοφλούνται προκαταβολικά. Με την πληρωμή του σχετικού αντιτίμου η Συνδρομή θα ενεργοποιείται για το ανάλογο χρονικό διάστημα. Οι Συνδρομές θα ανανεώνονται αυτόματα, εφόσον καταβληθεί το ανάλογο τίμημα κατά τον χρόνο λήξης της διάρκειας Συνδρομής που έχει επιλεγεί. Για την αυτόματη ανανέωση χρειάζεται να έχετε ορίσει την υπηρεσία PayPal ως μέσο πληρωμής και να υφίσταται κατά τον χρόνο λήξης του Πακέτου σας επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο στον συνδεδεμένο με το PayPal λογαριασμό χρέωσής σας. Εφόσον δεν διακόψετε τη Συνδρομή σας αυτή θα ανανεώνεται αυτόματα, αποδέχεστε, δε, ότι η Επιχείρηση νομίμως εισπράττει χωρίς οποιαδήποτε δική σας ενέργεια το αντίτιμο για την ανανέωση της Συνδρομής σας.

Αν δεν επιθυμείτε την αυτόματη ανανέωση του Πακέτου σας μπορείτε να διακόψετε τη Συνδρομή σας για το μέλλον. Η διακοπή της συνδρομής σας θα ισχύει μετά τη λήξη της διάρκειας της Συνδρομής σας, μέχρι, δε, τη λήξη της διάρκειας του Πακέτου Συνδρομής που έχετε εξοφλήσει θα έχετε πλήρη πρόσβαση στο Ψηφιακό Περιεχόμενο που αντιστοιχεί στο Πακέτο σας. Μπορείτε να διακόψετε / ακυρώσετε τη Συνδρομή σας είτε μέσα από τον λογαριασμό Χρήστη είτε από το ηλεκτρονικό περιβάλλον της υπηρεσίας PayPal, είτε στέλνοντας email στο info@betterself.gr.

Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τις χρεώσεις των Συνδρομών, με την επιφύλαξη ήδη αγορασμένων Πακέτων και ανανεώσεων. Οι νέες χρεώσεις θα εμφανίζονται πριν την επιλογή Πακέτου Συνδρομής. Οι Συνδρομητές θα ενημερώνονται ειδικώς για κάθε αλλαγή στις χρεώσεις των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση αύξησης του κόστους Συνδρομής, δεν θα ανανεώνονται αυτόματα οι υφιστάμενες Συνδρομές, αλλά θα πρέπει να ανανεώσετε εσείς τη Συνδρομή σας.

Το αντίτιμο της Συνδρομής οφείλεται ανεξαρτήτως από το αν ο Συνδρομητής παρακολούθησε το Ψηφιακό Περιεχόμενο καθώς και ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα της χρήσης του Ψηφιακού Περιεχομένου, ήτοι ανεξαρτήτως από το αν τα προγράμματα Γυμναστικής απέφεραν το επιδιωκόμενο, από τον Συνδρομητή, αποτέλεσμα σε φυσική κατάσταση, υγεία, ομορφιά κ.ο.κ. και δεν αναζητείται από τον Συνδρομητή.

Η εξόφληση του τιμήματος ενεργοποίησης / ανανέωσης Συνδρομής θα καταβάλλεται μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της υπηρεσίας PayPal. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράνομης ή ανεξουσιοδότητης χρήσης κωδικών πληρωμής μέσω της υπηρεσίας PayPal για την εξόφληση Συνδρομής. Την πλήρη ευθύνη έναντι του δικαιούχου του λογαριασμού PayPal, φέρει ο Συνδρομητής που χρησιμοποίησε τα στοιχεία χρέωσής του.

Εναλλακτικά μπορείτε να εξοφλείτε το αντίτιμο της Συνδρομής σας με κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση το e-mail info@betterself.gr. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναμείνετε έως 24 ώρες μέχρι την ενεργοποίηση της Συνδρομής σας. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη “τρίτη” τράπεζα θα χρειαστεί να αναμείνετε έως 48 ώρες μέχρι την ενεργοποίηση της Συνδρομής σας. Τυχόν έξοδα συναλλαγής από άλλη τράπεζα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Συνδρομητή. Εφόσον επιλέξετε αυτόν τον τρόπο εξόφλησης η Συνδρομή σας δεν ανανεώνεται αυτόματα στη λήξη της, με αποτέλεσμα τη διακοπή της πρόσβασής στο υλικό αν δεν αγοράσετε νέο Πακέτο Συνδρομής.

Οι Συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τη Συνδρομή τους στο Betterself μέσω του λογαριασμού τους στον Ιστότοπο. Μπορείτε να αναβαθμίσετε τη συνδρομή σας οποτεδήποτε χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές στη σελίδα του λογαριασμού Χρήστη. Η αλλαγή Πακέτου Συνδρομής θα ισχύει από τη λήξη του χρόνου ισχύος της τρέχουσας Συνδρομής σας.

Η Συνδρομή σας στο Betterself.gr είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, απαγορεύεται, δε, να τη μοιράζεστε με τρίτα άτομα, να χορηγείτε σε τρίτους αντίγραφα του Ψηφιακού Περιεχομένου, να παραχωρείτε πρόσβαση καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα προγράμματα εκγύμνασης σε μη δικαιούμενα πρόσωπα και να εκμεταλλεύεστε εμπορικά τη Συνδρομή σας.

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ GR

 

O Χρήστης / Συνδρομητής έχει δικαίωμα να συνδέεται στον Ιστότοπο αποκλειστικά και μόνο από μία συσκευή κάθε φορά η, δε, Επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να απορρίπτει κάθε νέα προσπάθεια ταυτόχρονης σύνδεσης του Χρήστη / Συνδρομητή στον λογαριασμό του από άλλη τερματική συσκευή.

Απαγορεύεται στον Συνδρομητή να αποκαλύπτει σε τρίτους τους κωδικούς σύνδεσής του στον Ιστότοπο, οι οποίοι είναι προσωπικοί και αντιστοιχούν στον δικαιούχο της Συνδρομής και μόνο.

 

 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ BETTERSELF.GR

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους Χρήστες / Συνδρομητές του Ιστοτόπου, είτε μεμονωμένα, είτε μαζικά, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ιστοτόπου, τα Πακέτα Συνδρομών και τις ανανεώσεις, τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις των λειτουργιών του Ιστοτόπου, σχετικά με θέματα λογαριασμού Χρήστη (Εγγραφή, ενεργοποίηση, αναβάθμιση, συστάσεις ασφαλείας, αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης, συμβουλές, προειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή καταχρήσεων κ.ο.κ.), απαντήσεις σε αιτήματα του Χρήστη / Συνδρομητή, αλλαγές στους Όρους Χρήσης – Σύμβασης και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου κ.ο.κ.. Οι πληροφορίες παρέχονται είτε στον Ιστότοπο (pop-up) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

 

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BETTERSELF.GR

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων Υπηρεσιών καθώς και η σύμβαση με την Επιχείρησης, οποιουδήποτε Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται είτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις ιστοσελίδες του και να εντοπίσετε το Πρόγραμμα Γυμναστικής που σας ενδιαφέρει, είτε παρακολουθείτε το Ψηφιακό Περιεχόμενο στο οποίο έχετε αποκτήσει πρόσβαση, καθώς και εν γένει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης / Συνδρομητής του Ιστοτόπου πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Betterself.gr (όπως ενδεικτικά: περιήγηση, αναζήτηση πληροφοριών, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών, πληρωμή, σύμβαση, συναλλαγή με την Επιχείρηση), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies. Οι παρόντες όροι με την προσθήκη των όρων πληρωμής συναπαρτίζουν τους όρους συναλλαγών με το Betterself.gr. Οι όροι συναλλαγών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων παροχής πρόσβασης στο Ψηφιακό Περιεχόμενο, μέσω του Betterself.gr. Τα ισχύοντα για τους Όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω όρων (χρήσης και συναλλαγών), συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Η αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγών τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα.

Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το Betterself.gr και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Η εγγραφή του χρήστη στον Ιστότοπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, η, δε, συναλλαγή με το Betterself.gr συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συναλλαγών. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Συναλλαγών καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του Betterself.gr.

Ο Ιστότοπος λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο χωρίς περιορισμούς. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή/και των Υπηρεσιών, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, για λόγους εμπορικής πολιτικής της Επιχείρησης κ.α., οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας από τον νόμο ή/και από σύμβαση με την Επιχείρηση.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές και εν γένει συμβαλλόμενοι με το Betterself.gr οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα, για τη χρήση των Υπηρεσιών του Betterself.gr και την έγκυρη σύναψη σύμβασης με το Betterself.gr απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται. Επομένως, οι Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές χρησιμοποιούν το Betterself.gr ή/και συμβάλλονται εγκύρως με την Επιχείρηση εφόσον είναι ενήλικοι, έχουν συμπληρώσει, δηλαδή, το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε μερική ή πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία λογίζεται σα να μην έγινε.

Οι Χρήστες / Συνδρομητές του Betterself.gr υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το Betterself.gr, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης. Οι Χρήστες / Συνδρομητές παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο e-mail, το οποίο τους ανήκει ή στο οποίο έχουν νόμιμα πρόσβαση.

Η είσοδος στον Ιστότοπο, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το μέλος στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει το εισερχόμενο στον Ιστότοπο πρόσωπο κατά την παραμονή του στο www.betterself.gr, δεσμεύει πλήρως τον δικαιούχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκριση του δικαιούχου. Επομένως, οι Χρήστες του Betterself.gr φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Επιχείρηση, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Οι Χρήστες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στο Betterself.gr, να μην παρέχουν πρόσβαση στο Ψηφιακό Περιεχόμενο σε τρίτους και να φυλάσσουν ως απόρρητους τους κωδικούς εισόδου στο Betterself.gr. Συνίσταται ακόμη στους Χρήστες  να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση του σκοπού χρήσης του Betterself.gr, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες να μας ενημερώνουν πάραυτα σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή / και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τα συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Οι Χρήστες επιβεβαιώνουν την εγγραφή Χρήστη / δημιουργία λογαριασμού στο www.betterself.gr, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που τους αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους, επομένως, το φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δηλώνεται κατά την εγγραφή, θεωρείται αναντίρρητα από το www.betterself.gr ως το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό μέλους στο www.betterself.gr. Η δε, πρόσβαση στο www.betterself.gr από Επισκέπτη με συγκεκριμένη IP συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Επισκέπτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο τερματικός εξοπλισμός που συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω της συγκεκριμένης IP με το www.betterself.gr.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, να σέβονται και να τηρούν κάθε Νόμο και Κανονισμό Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του Ιστοτόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες, τις φόρμες εγγραφής / επικοινωνίας / checkout ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του Ιστοτόπου ή λογαριασμούς του Betterself.gr  στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, instagram κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοτόπου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει την ανηλικότητα, την επαγγελματική φήμη, την ιδιωτική ζωή και τα Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι Χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν, κατά τα ανωτέρω, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα κ.ο.κ..

Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές να χρησιμοποιούν το www.betterself.gr για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους, για προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων, άλλως ευθύνονται πλήρως για κάθε ζημία της Επιχείρησης ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση του Betterself.gr.

Απαγορεύεται, στους χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των Χρηστών / Συνδρομητών που διατηρεί η Επιχείρηση καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές να αναπτύσσουν συμπεριφορά που αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά  ήθη. Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Επιχείρησης, του Betterself.gr και των Υπηρεσιών του, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική τους φήμη. Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές απαγορεύεται να δυσφημούν στους λογαριασμούς του Betterself.gr στα social media την Επιχείρηση και το Ψηφιακό Περιεχόμενο που παρέχει (εξαιρείται η καλοπροαίρετη κριτική).

Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες του Betterself.gr και σε τρίτους να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών, όπως ενδεικτικά ιοί, spam messages, DDOS attacks κ.ο.κ. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους άλλους Επισκέπτες / Χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των Υπηρεσιών που προσφέρει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να της προκαλέσουν παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Περαιτέρω συνιστάται στους Χρήστες του Ιστοτόπου να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά τη χρήση του Betterself.gr, με σεβασμό προς αλλήλους και προς την Επιχείρηση και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου και του Διαδικτύου εν γένει.

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Οι Συνδρομητές που εκτελούν προγράμματα εκγύμνασης έχουν την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής του επιπέδου φυσικής κατάστασης και εκγύμνασής τους, της προσεκτικής εκτέλεσης των ασκήσεων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, της αποφυγής υπερβολών και αυτοσχεδιασμών που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ατυχήματα και βλάβες της υγείας τους. Ο Συνδρομητής οφείλει οποτεδήποτε αισθανθεί / διαπιστώσει δυσφορία, πόνο, ζάλη, τάσεις λιποθυμίας, κράμπες, τραυματισμό να διακόψει αμέσως τη γυμναστική του με βάση το πρόγραμμα εκγύμνασης που παρακολουθεί στο Betterself.gr και να συμβουλευτεί τον ιατρό του ή να ζητήσει βοήθεια από τα οικεία του πρόσωπα. Οι Συνδρομητές που γνωρίζουν ότι πάσχουν από οποιοδήποτε σοβαρό νόσημα ή υποφέρουν από τραυματισμό για τα οποία αντενδείκνυται η άθληση οφείλουν να απέχουν από εκτέλεση των προγραμμάτων εκγύμνασης του Betterself.gr, εφόσον κρίνουν οι ίδιοι ή ο ιατρός τους ότι η γυμναστική μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας τους.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών με το Betterself.gr στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, για το μέλλον, με την επιφύλαξη των συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν την τροποποίηση. Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης και συναλλαγών. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του Ιστοτόπου, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των Επισκεπτών / Χρηστών / Συνδρομητών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του Betterself.gr και των παρεχομένων Υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Επιχείρηση. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Συναλλαγών, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.

 

 1. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Όλοι οι Όροι Συναλλαγών είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των Όρων Συναλλαγών από τον Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στον νόμο ή/και στους όρους αυτούς συμπεριφορά του χρήστη. Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Συναλλαγών, δύναται να απαγορεύσει στον Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.betterself.gr και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο τον Επισκέπτης / Χρήστης / Συνδρομητής στον Ιστότοπο χωρίς καμία προειδοποίηση, με την επιφύλαξη της Πολιτικής Απορρήτου και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση οφείλει να παρέχει τα Προγράμματα Εκγύμνασης με τις συνομολογημένες ιδιότητες  και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, όπου τυγχάνει εφαρμογής, λόγω της ψηφιακής φύσης των Προγραμμάτων.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή, εφόσον εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το Betterself.gr, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του Betterself.gr εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το Betterself.gr ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους.

Η Επιχείρηση δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές, υποχρεούνται, κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή.

Στη σύμβαση με την Επιχείρηση, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας (ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής) και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων χρέωσης της κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η κάρτα του με το αντίτιμο της Υπηρεσίας. Η, δε, παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου, χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για τη σύμβαση με το Betterself.gr, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της κάρτας ή του μέσου, εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Επιχείρησης για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας / μέσου.

Η Επιχείρηση, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα δικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Επιχείρηση απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον Ιστότοπο.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συμβάσεων με τους Συνδρομητές από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, επιδημία, πανδημία, πυρκαγιά, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Live Streaming ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη / Συνδρομητή, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή ή τρίτου προκληθεί από κινδύνους που απειλούν τους χρήστες του διαδικτύου και μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο χρήστης του Ιστοτόπου. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων Υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Website, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές, κατά την περιήγησή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, spyware, time bombs, ransomware, DDoS Attacks κ.α.. Η Επιχείρηση, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) ή στα δεδομένα της συσκευής του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή του Ιστοτόπου καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Κατά τη λειτουργία του Betterself.gr δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές σχετικά με τις τιμές των Υπηρεσιών και Συνδρομών, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές του Betterself.gr, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία, προτού προβούν σε συναλλαγή, να απευθύνονται στην Επιχείρηση στο e-mail: info@betterself.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις προδιαγραφές των Υπηρεσιών. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει σύμβαση, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) της Υπηρεσίας που περιλαμβάνει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα πρόκειται, δηλαδή, περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν / δρομολογούν τους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές νόμιμα τοποθετούμενοι, στον παρόντα δικτυακό τόπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή από την επίσκεψή του σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους καθώς και για κάθε ζημία από κινδύνους που εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Τραπεζικού Ιδρύματος ή φορέα διαχείρισης πληρωμών, διαφημιζόμενου φορέα στον Ιστότοπο ή άλλης συνεργαζόμενης επιχείρησης κ.α., ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστότοπο «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Επισκέπτης / Χρήστης / Συνδρομητής.

Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο Επισκέπτης / Χρήστης / Συνδρομητής, η οποία παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Επιχείρηση, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο σε ήσσονος σημασίας σφάλματα (τυπογραφικά λάθη κλπ). Οι Χρήστες / Συνδρομητές κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στον ιστότοπο www.betterself.gr, οφείλουν να σέβονται τους παρόντες όρους, να μην παραβιάζουν τον νόμο και να μην αναρτούν διαφημίσεις και υπερσυνδέσμους (hyperlinks). Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του Χρήστη καθώς και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση, πράξη ή παράλειψη φέρει ο Χρήστης που έχει πρόσβαση στο e-mail που δηλώθηκε κατά την δημιουργία του λογαριασμού, από τον οποίο προήλθε η ανάρτηση ή ο Επισκέπτης στον οποίο ανήκει το τερματικό, το οποίο συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω συγκεκριμένης IP με το Betterself.gr και ενήργησε παρανόμως.

Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντί του και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή ή τρίτου, εφόσον ο Επισκέπτης / Χρήστης / Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος Ιστοτόπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή / και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον Ιστότοπο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή / και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Betterself.gr είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει και ο Επισκέπτης / Χρήστης / Συνδρομητής που προβαίνει στην καταχώριση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώριση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Επιχείρησης και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο στον Επισκέπτη / Χρήστη ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό του και τις πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει.

Η εκούσια καταχώριση από τους Επισκέπτες / Χρήστες / Συνδρομητές του Betterself.gr των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Επιχείρηση να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να εκτελέσει τις συμβάσεις παροχής Ψηφιακού Περιεχομένου και να τους προσφέρει προσηκόντως τις Υπηρεσίες.

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες του, παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιάγραφες και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του Ιστοτόπου, ούτε ακρίβειας, αξιοπιστίας, ποιότητας, πληρότητας, έλλειψης περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλειας και αντοχής σε επιθέσεις, συμβατότητας με λογισμικά και συσκευές, απόδοσης και ομαλής λειτουργίας και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές, με τη επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Χρηστών / Συνδρομητών από σύμβαση με την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους server της (ιδιόκτητους ή μισθωμένους). Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης / Συνδρομητής έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης backup (αντιγράφου ασφαλείας) των πληροφοριών που καταχωρεί στον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση του Ιστοτόπου, που οφείλονται σε λανθασμένες επιλογές / ενέργειες / καταχωρήσεις από τον Χρήστη / Συνδρομητή.

Η Επιχείρηση δεν υπόσχεται ότι η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου θα οδηγήσει σε επίτευξη των στόχων του Χρήστη για βελτίωση της φυσικής του κατάστασης, της σωματικής ή/και ψυχικής υγείας ή της εξωτερικής του εμφάνισης, για απώλεια βάρους, ενδυνάμωση, σύσφιξη, γράμμωση και γενικά εκγύμνασή του και δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο ή έναντι οποιουδήποτε για τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή για ζημία του Χρήστη λόγω μη επίτευξης των στόχων του ή μη κάλυψης των αναγκών του, όπως ενδεικτικώς για απώλεια χρημάτων / εισοδημάτων ή/και χρόνου, ηθική βλάβη ή βλάβη της υγείας, διαφυγόντα κέρδη κ.ο.κ..

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη χρήση από τους Συνδρομητές και κάθε τρίτο, του Ψηφιακού Περιεχομένου, ενδεικτικώς, δε, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή, για σωματικές βλάβες κάθε είδους, ατύχημα, τραυματισμό, θάνατο, ηθική βλάβη, ζημίες σε πράγματα του Συνδρομητή, απώλεια χρημάτων ή εργασίας, διαφυγόντα κέρδη κ.ο.κ., που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο αμέσως ή εμμέσως με τις Υπηρεσίες. Αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε τα Προγράμματα εκγύμνασης με δική σας αποκλειστικά πρωτοβουλία, απόφαση και ευθύνη, η, δε, Επιχείρηση δεν επιβλέπει την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων, δεν γνωρίζει και δεν ελέγχει τη φυσική κατάσταση και την υγεία των Συνδρομητών πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εκγύμναση και δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε συνέπειες από τη χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου, παρά φροντίζει για την παραγωγή προγραμμάτων εκγύμνασης σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι επαγγελματίες γυμναστές.

Η ανάρτηση από την Επιχείρηση των Όρων Συναλλαγών και κάθε άλλου όρου στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Επιχείρησης ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης για τη δραστηριότητά της και τις Υπηρεσίες που παρέχει μέσω του Ιστοτόπου.

 

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (TIPS)

Στο Betterself.gr και στο Ψηφιακό Περιεχόμενο ενδέχεται να αναρτώνται / προβάλλονται, ακόμη και προφορικώς, πληροφορίες, προτάσεις και συμβουλές (tips) υγείας, προπόνησης, άθλησης, διατροφής, δίαιτας, αντιμετώπισης τραυματισμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρεχόμενες στον Ιστότοπο πληροφορίες, προτάσεις και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία και ευεξία, την πρόληψη, τη διατροφή, τη δίαιτα, την προπόνηση, την άθληση και αντιμετώπιση τραυματισμών, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο Χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν.

Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης / Συνδρομητής οφείλει να λαμβάνει εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις και συνταγές, που ενδείκνυνται για την περίπτωσή του, από επαγγελματίες ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και άλλους επαγγελματίες του χώρου, αφού απευθυνθεί προσωπικώς και αυτοπροσώπως στους ανωτέρω ειδικούς, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή πρόληψη – αντιμετώπιση προβλημάτων και διατήρηση της σωματικής υγείας του.

Σε περίπτωση που η Επιχείρηση απαντήσει σε σχετικό ερώτημα Χρήστη, τότε δηλώνει ότι οι, σε απάντηση ερωτημάτων Χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από το Betterself.gr είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη 1) της μη εξατομίκευσης των πληροφοριών για τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς είναι πιθανό λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών κάθε ατόμου να μην ενδείκνυνται οι ίδιες συμβουλές για όλους, 2) της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον Χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ζημία του Χρήστη ή τρίτου από ακατάλληλη για τις ανάγκες του Χρήστη πληροφορία ή/και συμβουλή, ο, δε, Χρήστης αποδέχεται την απαλλαγή από την ευθύνη της Επιχείρησης καθώς και ότι θα χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες συμβουλές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου και τις συναλλακτικές σχέσεις της Επιχείρησης, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του Betterself.gr, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του Betterself.gr και το κράτος προέλευσής του με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001).

Το εφαρμοστέο δίκαιο του Ελληνικού κράτους διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας από την Επιχείρηση καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και τις διαφορές που ανακύπτουν από σύμβαση ή τον νόμο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί την προστασία των αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων του δικαίου που θα είχε εφαρμογή ελλείψει της παραπάνω ρήτρας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Επιχείρησης και Επισκεπτών / Χρηστών / Συνδρομητών και τρίτων από τη λειτουργία ή/και τη χρήση του Betterself.gr θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το Betterself.gr, σε συμβάσεις από απόσταση, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας. Περαιτέρω, αν η διαφορά δεν επιλυθεί, σας παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς, έχετε, δηλαδή, τη δυνατότητα ως καταναλωτής και κάτοικος χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για την Ελλάδα.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με το Betterself.gr στο e-mail: info@betterself.gr, για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

 

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έργα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο www.betterself.gr, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, βίντεο, μαγνητοσκοπήσεων, ψηφιακού περιεχομένου, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων νόμου, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Επιχείρηση διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων. Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος του Betterself.gr και τα διακριτικά γνωρίσματα του περιεχομένου που διαθέτει το Betterself.gr προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων  κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου.

Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Τo όνομα χώρου (domain name) betterself.gr, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων δικαιωμάτων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Περαιτέρω, η Επιχείρηση απαγορεύει σε οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου. Η Επιχείρηση απαγορεύει, ακόμη, σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr (betterself.gr) της Επιχείρησης, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης, και να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για την Επιχείρηση, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων, που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον ιστότοπο www.betterself.gr δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, προβολή, πώληση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων, η μεταφόρτωση, αποθήκευση και εξαγωγή των βάσεων δεδομένων, το κατέβασμα (downloading), η ανάρτηση σε άλλον δικτυακό τόπο, η δημοσίευση στο διαδίκτυο και κάθε άλλη επεξεργασία και εμπορική εκμετάλλευση. Βάσεις δεδομένων συνιστούν τα προγράμματα εκγύμνασης που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Περιεχόμενο.

Οι βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω  και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, είτε χειροκίνητα, είτε αυτοματοποιημένα. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων. Περαιτέρω απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη (π.χ. μέσω προγραμμάτων web scraping, web harvesting, web data extraction) ή χειροκίνητη, συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου και εν γένει ως περιεχόμενό του, το μαζικό / συστηματικό κατέβασμα πληροφοριών από τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε χρήση και εκμετάλλευση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην Επιχείρηση, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στον παρόντα δικτυακό τόπο, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Επιχείρησης ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή τον χρήστη. Συνίσταται στους χρήστες η νόμιμη περιήγηση στις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου και η χρήση των Υπηρεσιών, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου και της κείμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο που να μην προσβάλει την Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης στον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του.

H δημιουργία συνδέσμων, πλην των απλών συνδέσμων παραπομπής στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοτόπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης της Επιχείρησης ή σύμβασης με την Επιχείρηση. Συγκατάθεση της Επιχείρησης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απώτερων συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν σε τοποθεσίες του παρόντος ιστοτόπου, πέραν της αρχικής σελίδας, όπως ενδεικτικά σε ιστοσελίδες Υπηρεσιών που διατίθενται από το Betterself.gr. Οι δημιουργοί παράνομων συνδέσμων ευθύνονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις της διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ασφαλείς εφαρμογές πληρωμής και καταχώρησης στοιχείων χρεωστικών / πιστωτικών καρτών, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων / δικαιούχων των δικτυακών τόπων παραπομπής.

Η προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτου στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου επισύρει τις κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του δράστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη συμπεριφορά του. Η Επιχείρηση σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της, δύναται να απαγορεύσει στον Επισκέπτη / Χρήστη / Συνδρομητή την πρόσβαση στο Betterself.gr, να διαγράψει τον λογαριασμό του  και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος.

 

 1. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Με την αγορά Πακέτου Συνδρομής η Επιχείρηση εκχωρεί στον Συνδρομητή, άδεια χρήσης του Ψηφιακού Περιεχομένου και συγκεκριμένα των προγραμμάτων εκγύμνασης (υφιστάμενων ή όσων θα προστεθούν στο μέλλον) στα οποία αποκτά online πρόσβαση. Με την εκχώρηση, o Συνδρομητής, αποκτά ένα προσωπικό, περιορισμένο, ως προς τις εξουσίες που χορηγούνται με αυτό και ως προς τη διάρκειά του, μη αποκλειστικό και μη δεκτικό εκχώρησης ή μεταβίβασης, δικαίωμα πρόσβασης στο Ψηφιακό Περιεχόμενο και παρακολούθησής του. Ο Συνδρομητής δεν αποκτά δικαίωμα κυριότητας επί του Ψηφιακού Περιεχομένου, ούτε μεταβιβάζονται σε Συνδρομητές δικαιώματα Πνευματικής και εν γένει Διανοητικής Ιδιοκτησίας, παρά μόνο δικαίωμα παρακολούθησής του Ψηφιακού Περιεχομένου, μόνο για όσο χρόνο διαρκεί το Πακέτο Συνδρομής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητώς στους παρόντες Όρους Χρήσης και στην κείμενη νομοθεσία.

Η άδεια χρήσης παρέχεται ως έχει. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το Ψηφιακό Περιεχόμενο μόνο στο πλαίσιο που έχει ορίσει η Επιχείρηση, με τις επιλογές και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Επιχείρηση στη χρήση. Ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής, δημοσίευσης, διάθεσης, εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης, δανεισμού, πώλησης, μεταβίβασης, παραχώρησης της χρήσης του Ψηφιακού Περιεχομένου και κάθε άλλης ενέργειας που υπερβαίνει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης που σας έχει χορηγηθεί.

Απαγορεύεται στους Χρήστες / Συνδρομητές να εκμεταλλεύονται εμπορικά είτε για τον εαυτό τους, είτε μέσω πώλησης ή διάθεσης, ή ανάρτησης ή αναδημοσίευσης στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, το Ψηφιακό Περιεχόμενο. Οι Χρήστες / Συνδρομητές ευθύνονται για κάθε ζημία της Επιχείρησης ή τρίτου από τη συμπεριφορά τους που αντίκειται στις απαγορεύσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και την οικεία νομοθεσία εν γένει.

 

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Επιχείρηση σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και προσωπικών δεδομένων, ενεργούμε, δε, με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες δεοντολογίας που διέπουν τη δραστηριότητά μας με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Τηρώντας υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, απέχουμε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Παρέχουμε στον υποψήφιο Συνδρομητή μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματά μας, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτής και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί με την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στην προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

Με την εξόφληση της Συνδρομής σας αποκτάτε αμέσως πρόσβαση στο Ψηφιακό Περιεχόμενο. Συνεπώς, αναγνωρίζετε ότι μόλις αρχίσει η προβολή των μαγνητοσκοπήσεων (video) του Προγράμματός σας, χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

 

 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για ζητήματα λειτουργίας του Ιστοτόπου, υποστήριξη για τις Υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Συνδρομητών μετά τη σύναψη σύμβασης με την Επιχείρηση απευθυνθείτε στην υποστήριξη Χρηστών στο e-mail info@betterself.gr.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε άλλη απορία ή ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του Betterself.gr, τις Υπηρεσίες και τους Όρους Συναλλαγών, μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση info@betterself.gr. Η Επιχείρηση παραμένει δίπλα σας ανά πάσα στιγμή έτοιμη να σας ακούσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα και παράπονα που τυχόν ανακύπτουν σχετικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας.

 

 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επιχείρηση στις συμβάσεις με τους Καταναλωτές (B2C) εφαρμόζει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017).

Τελευταία ενημέρωση Όρων Χρήσης: 4/3/2021